Istorija

1969 m. buvo įkurta Lietuvos terapeutų draugijos Gastroenterologų sekcija. Jos pirmininku buvo išrinktas prof. Mykolas Marcinkevičius, sekretore - asistentė Dalia Tamulevičiūtė (vėliau profesorė, Lietuvos mokslo premijos laureatė, 1999m.).

Savarankiška Lietuvos Gastroenterologų draugija susikūrė 1973 m., jos pirmininku pirmojoje konferencijoje išrinktas prof. Marijonas Krikštopaitis. Šiose visuomeninėse pareigose jis dirbo 20 metų.

1993 m. draugijos prezidentu išrinktas prof. Algimantas Irnius, viceprezidentu - doc. Limas Kupčinskas (dabar profesorius), generaline sekretore - doc. Danutė Speičienė. Minėti asmenys toms pačioms pareigoms buvo perrinkti ir 1997 m.

2001 m. VII draugijos suvažiavime prezidentu išrinktas doc. hab.med.dr. Jonas Valantinas, viceprezidentu prof.  Limas Kupčinskas, atsakingąja sekretore gyd. Jolita Jakutienė.

2009 m. draugijos prezidentu išrinktas Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys prof. Limas Kupčinskas (2010m. Lietuvos mokslo premijos laureatas), viceprezidentu prof. Jonas Valantinas, atsakingąja sekretore doc.V.Petrenkienė

1982 m. prie Lietuvos Gastroenterologų draugijos buvo įkurta Digestyvinės endoskopijos sekcija (pirmininkas doc. Jonas Valantinas), kurios veikla buvo atgaivinta 1998 m. Šios sekcijos pirmininku išrinktas med. m. dr. (dabar profesrius) Gediminas Kiudelis. Tais pačiais metais sukurta ir Sonoskopuotojų sekcija (pirmininkas prof. Jonas Valantinas).

Draugijos suvažiavimai buvo organizuoti 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009 metais.

1995 metais Lietuvos gastroenterologų draugija buvo priimta į Pasaulio gastroenterologų organizaciją.